Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Wij zoeken een nieuwe collega!

4 oktober 2017

Werken aan de kwaliteit van onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs? Voor het project Kennispunt onderwijs & examinering zoeken we per 1 januari 2018 een ervaren, materiedeskundige en dynamische adviseur. Het Kennispunt onderwijs & examinering is de opvolger van de servicepunten examinering mbo en invoering herziene kwalificatiestructuur. Dit kennispunt gaat scholen ondersteunen bij de implementatie van actuele wet- en regelgeving, beantwoordt vragen van scholen, organiseert kennisdeling en stimuleert het delen van goede praktijkvoorbeelden. Meer weten? Kijk op de website van de MBO Raad en reageer vóór 16 oktober 2017.