Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Contact en adres

Servicepunt examinering mbo
p/a MBO Diensten

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur:
0348-75 36 30
06-46 73 54 18
Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken stuurt u dan een mail naar:
examineringmbo@mbodiensten.nl

Routebeschrijving

RSS-feed