Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Vragen

Het Servicepunt examinering mbo wil het platform zijn waar u terecht kan voor al uw vragen over de (beroepsgerichte) examinering in het mbo. Deze vragen beantwoordt het servicepunt, afhankelijk van de inhoud, in overleg met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het Steunpunt taal en rekenen mbo en/of de MBO Raad. Raadpleeg eerst de veelgestelde vragen voordat u een vraag aan het servicepunt stelt. Wellicht staat uw vraag hier al bij.