Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Voorstel uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen

4 oktober 2017

De minister van OCW heeft het voorstel van de scholen en de sociale partners in SBB-verband overgenomen om de invoering van de slaag-/zakregeling voor keuzedelen met twee jaar uit te stellen. Dit schrijft de minister in een brief die zij vorige week naar de Tweede Kamer verstuurde.

De invoering van de keuzedelen per 1 augustus 2018 is te snel, concludeert ook de minister. De keuzedelen zijn zowel in aantal als in inhoud nog volop in ontwikkeling, de beschikbaarheid van les-en examenmaterialen is nog te beperkt en de logistieke uitdagingen zijn groot. Zeker voor bbl-, entree- en specialistenopleidingen komt de invoering van de slaag-/zakregeling voor keuzedelen nog te vroeg.

Op 24 oktober zal de Tweede Kamer aan de minister vragen stellen over deze brief. Dit betekent dat zekerheid over daadwerkelijk uitstel nog op zich laat wachten. De Tweede Kamer kan na antwoord van minister op de vragen die 24 oktober worden gesteld alsnog besluiten om over het uitstel te stemmen. Het is dus nog onduidelijk wanneer hierover een besluit wordt genomen en of dit voorstel van de minister wordt overgenomen.

Lees hier de kamerbrief.