Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Toolkit kwaliteitsborging examencommissies

31 oktober 2017

Kwaliteitsborging door examencommissies; wat houdt dat nu precies in? En waarom is het zo belangrijk? Het uiteindelijke doel van kwaliteitsborging is dat niemand twijfelt aan de kwaliteit van examinering. Om examencommissies bij deze belangrijke taak te ondersteunen is een toolkit ontwikkeld in opdracht van het Servicepunt examinering mbo door IVA Onderwijs. Lees meer>