Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Professionalisering

Hoe zorgen mbo-scholen er voor dat hun examenfunctionarissen nog beter worden in het uitvoeren van hun werkzaamheden? Een aantal mbo-scholen organiseert hiervoor verschillende bijeenkomsten om de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en te borgen. Denk bijvoorbeeld aan formele bijscholing, interne en externe kennisdeling of het bieden van begeleiding door meer ervaren collega’s. Daarmee staat professionalisering hoog op de agenda. 

Ook de MBO Raad en het Servicepunt examinering mbo faciliteren scholen bij de deskundigheidsbevordering van hun examenfunctionarissen. Als basis voor de professionalisering van betrokkenen bij examinering kunnen de Examentaken mbo worden gebruikt. Het servicepunt:

  • organiseert workshops en themabijeenkomsten,
  • verzamelt praktijkvoorbeelden, en
  • ontwikkelt servicedocumenten en handreikingen (zoals een toolkit voor examencommissies).

Onderzoek
Volgens onderzoek van AO Consult wint professionalsering aan kracht wanneer scholen investeren in een integrale aanpak. Niet alleen aandacht voor de (initiële) scholing is van belang, maar ook voor de wijze waarop vakbekwaamheid wordt aangetoond en hoe deze wordt onderhouden. Het ‘Model voor deskundigheidsborging’ geeft deze integrale aanpak schematisch weer.

Meer weten? Download het onderzoek of de samenvatting van het onderzoek. Het is aan de school om hiervoor zelf beleid te ontwikkelen en te zorgen voor een goede inbedding van dit beleid.

Praktijkvoorbeelden
Op zoek naar praktische voorbeelden van professionalisering bij mbo-scholen? Lees de publicatie Samen werken aan examens of bekijk de inspirerende films van het Graafschap College, MBO Utrecht, Soma College, ROC A12 en ROC de Leijgraaf. 

Overzicht scholingsmogelijkheden
Het Servicepunt examinering mbo publiceert jaarlijks een geactualiseerd overzicht van het scholingsaanbod voor examenpersoneel. In dit bestand vindt u aanbieders van scholing met links naar de website.
Heeft u aanvullingen/wijzigingen voor het scholingsaanbod? Stuur dan een e-mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl.

Taal en rekenen
Voor scholing op het gebied van taal en rekenen verwijst het Servicepunt examinering mbo naar www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl.