Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Herziening & keuzedelen

Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle mbo-opleidingen werken met de herziene kwalificatiedossiers. Deze zijn beschreven in een nieuw model en bestaan uit een basis en profieldeel. Daarnaast zijn er keuzedelen, als nieuw onderdeel van de opleiding. Wat betekenen deze veranderingen voor examinering? Het Servicepunt examinering mbo heeft een overzicht met veelgestelde vragen gemaakt en geeft hieronder een overzicht van de verschillende informatiebronnen rondom de herziening van de kwalificatiestructuur.

Publicaties

 • Opbrengsten werksessies 'Samen construeren van examens voor keuzedelen' (download pdf)
 • Handreiking OER voor herziene kwalificaties (download pdf)
 • Stappenplan: Omgaan met generieke en beroepsspecifieke eisen mvt in de herziene kwalificatiedossiers (download pdf)
 • Handreiking examinering en keuzedelen: wat moet je vastleggen en communiceren? (download pdf)
 • Publicatie 'Examinering en herziening kwalificatiestructuur: van basis- tot keuzedeel', naar aanleiding van leg-uit-bijeenkomst van 11 november 2014 (download pdf)
 • Artikel Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk (download pdf)
 • Overzicht van het aanbod van examenleveranciers en hun examenproducten voor keuzedelen (ga naar pagina)

Handreikingen examens voor keuzedelen

Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS)
Het Servicepunt IHKS van de MBO Raad ondersteunt scholen om de herziene kwalificatiedossiers te vertalen naar onderwijs en examinering. Op www.ihks.nl vindt u de volgende relevante informatie over examinering:

Thema onderwijs & examinering
Hier staat een overzicht van de informatie over wat de herziene kwalificatiestructuur betekent voor onderwijs en examinering. U vindt hier o.a:

Thema Keuzedelen
Hier staat een overzicht van alle informatie over keuzedelen. U vindt hier o.a:

Algemene informatie herziening kwalificatiestructuur
Op www.herzieningmbo.nl vindt u algemene informatie over het proces van de implementatie van de herziening van de kwalificatiestructuur. Bijvoorbeeld: filmpjes over wat de implementatie betekent voor onderwijs, bedrijfsleven en student.

Herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen
Op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven vindt u informatie over de herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen. Wat vindt u daar?

 • overzicht (herziene) kwalificatiedossiers en ontwikkelde keuzedelen (ga naar pagina);
 • keuzedelen: informatie, ontwikkelen keuzedeel en koppeltabel kwalificaties en keuzedelen (ga naar pagina);
 • overzicht wettelijke en branchevereisten in herziene dossiers (ga naar pagina);
 • overzichten herziene kwalificatiestructuur (ga naar pagina);
 • feiten en cijfers over herziene kwalificatiestructuur (ga naar pagina).