Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Drie routes naar een valide examenproduct
Scholen zijn onlangs door het ministerie van OCW geïnformeerd over de kaders van externe validering van examens; drie routes naar een valide examenproduct. Hierin wordt voorgesteld dat mbo-scholen drie routes kunnen kiezen om tot valide exameninstrumenten te komen:
1. inkoop bij een gecertificeerde examenleverancier,
2. zelf ontwikkelen binnen de collectieve afspraken
3. of examenproduct aanbieden voor externe validering.

Overgangsperiode
In het advies wordt voor een overgangsperiode gepleit. Die biedt de mogelijkheid om vanaf 1 augustus 2016 onder leiding van een kwartiermaker met het mbo-veld samen het advies te vertalen naar de praktijk en te werken aan de in het advies genoemde aandachtspunten. De MBO Raad blijft hier nauw bij betrokken. De overgangsperiode start op 1 augustus 2016 en duurt maximaal 2 jaar.

Wat betekent de overgangsperiode voor de mbo-scholen?
Tijdens de overgangsperiode staan vanaf 1 augustus 2016 de volgende routes open. De routes gelden alleen voor de kwalificaties en nog niet voor de keuzedelen:

Route 1: inkoop bij een (gecertificeerde) examenleverancier
Tijdens de overgangsperiode kunt u examens inkopen bij een examenleverancier. Deze zijn dan nog niet gecertificeerd. Een overzicht van het huidige examenaanbod voor de herziene kwalificaties bij de examenleveranciers vind je hier . NB. Dit overzicht wordt zomer 2016 geactualiseerd.

Route 2: zelf of samen ontwikkelen van examenproducten binnen de collectieve afspraken.
Handige informatie voor het vormgeven van route 2:
- Dataset samenhang kwalificatie en examinering (augustus 2016) 
- Collectieve afspraken voor construeren en vaststellen : Afspraken vanuit Examenagenda mbo 2015-2020
- Overzicht servicedocumenten per sector: www.ihks.nl/sectoren

Route 3: Externe validering
Deze route is tijdens de overgangsperiode nog niet toegankelijk.

Informatie:
www.valideringexamens.nl

- Artikel: Samenvatting advies ‘drie routes naar een valide examenproduct’
- Advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’
- Bijlagen bij 'Drie routes naar een valide examenproduct' (Begrippenlijst, Collectieve afspraken, Analyse samenhang 2.0, (rating kwalificaties)
- Brief 'Routes naar een valide examenproduct, 28 juni 2016' van ministerie OCW naar de scholen
- Brief 'Routes naar een valide examenproduct, 28 juni 2016' van ministerie OCW naar de Tweede Kamer