Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examineringsprojecten per sector

De MBO Raad heeft acht bedrijfstakgroepen (btg’s), ook sectoren genoemd, die overeenkomen met de acht sectorkamers binnen SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De negende 'sector' is die van de Entreeopleidingen.

Kwaliteit van examinering
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in 2015 en 2016 in de kwaliteit van de examinering in hun sector. In totaal zijn zij 37projecten gestart. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene kwalificatiestructuur en verbetering van examinering in de beroepspraktijk. Op MBO City presenteerde de MBO Raad tevens een bloemlezing met de opbrengsten van de examenprojecten van de bedrijfstakgroepen (download pdf).

Overzicht van alle examineringsprojecten (download pdf)
Bekijk de sectorpagina's op www.ihks.nl (ga naar sectoren) of op www.mboraad.nl/sectoren

Examineringsprojecten: resultaten per sector
Entree Project: portfolio-beoordelingsinstrument voor keuzedeel Verrijking leervaardigheden voor Entreeopleidingen
Project: ontwikkelen kaderexamen en profielexamens entreeopleidingen
Project: valideringsinstrument en plan van eisen examenbank entreeopleidingen
bekijk

bekijk
bekijk
Zorg, Welzijn en Sport Project: procesbegeleiding ontwikkeling kennistoetsenbank Zorg en Welzijn
Project: completeren, onderhoud en kwaliteitsborging Body of Knowledge
Project: examinering door dubbelkwalificering VZ-IG/MZ3
Project: examenscenario's voor het dossier Dienstverlening
bekijk
bekijk
bekijk
bekijk
Techniek en Gebouwde Omgeving
Project: instructiefilm examinering MEI-domein
Project: samenwerken aan examens laboratoriumtechniek
Project: onderzoek naar gevalideerde examens Procestechniek en AOT
Project: borging kwaliteit examens id beroepspraktijk bij Hout en Meubel
Project: kwaliteitskader examinering Bouw Infra Beschermtechnieken
bekijk
bekijk
bekijk
bekijk
bekijk
Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem Project: professionalisering uitvoering beroepsgerichte praktijkexamens
Project: start en inrichting examenservice transport en logistiek
Project: harmoniseren examinering van internationale wettelijke beroepsberoepsopleidingen maritieme opleidingen
Project: examineren van keuzedelen in de bpv
bekijk 
bekijk
bekijk

bekijk
Voedsel, Groen en Gastvrijheid
Project: examenscenario's voor het dossier Dienstverlening
Project: professionalisering uitvoering beroepsgerichte praktijkexamens
Project: benchmark examinering Groen
Project: pilot examinering dossier Agro productie en technologie
bekijk
bekijk
bekijk
bekijk
Specialistisch Vakmanschap Project: onderzoek en advies examensituatie specialistisch vakmanschap
Project: ontwikkelen van examens voor Optiek, MSMH en Audicien
Project: ontwikkelen van examens voor keuzedelen SV
bekijk
bekijk
bekijk
Zakelijke Dienstverlening Project: verkennen regionale assessorenpools
Project: kaderexamens en profielexamens keuzedelen
Project: ontwikkelen rubrics
bekijk
bekijk
bekijk
ICT en Creatieve Industrie Project: synergie en kwaliteitsverbetering examens grafische scholen
Project: deskundigheidbevordering en constructie examens artiest
Project: examens voor keuzedelen mbo ICT
bekijk
bekijk
bekijk
Handel Project: afstemming productaanbod examinering Handel en mode
Project: bevordering kwaliteit examinering
bekijk
bekijk
Sectoroverstijgende projecten Project: examinering van keuzedelen
Project: doorstroomnotitie
bekijk
bekijk