Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examinering in de beroepspraktijk 

Examinering in de reŽle beroepspraktijk kenmerkt het mbo en doet het meest recht aan de authentieke beroepssituatie. Hoe zorgt u voor betrouwbare examinering in de beroepspraktijk? Hoe vindt u een balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk? Deze pagina geeft een overzicht van verschillende publicaties en handreikingen die u verder kunnen helpen in het organiseren van examinering in de reŽle beroepspraktijk.

Wat is het verschil tussen het beoordelen van de bpv en examinering in de beroepspraktijk? In de Publicatie examinering in de beroepspraktijk (augustus 2014) vindt u een hierover een uitleg. Daarnaast worden de belangrijkste kaders voor examinering in de beroepspraktijk beschreven.

Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van examinering in de reŽle beroepscontext?
De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de dilemma’s rondom examinering in de reŽle beroepscontext. Uit dit onderzoek komen zes oplossingsrichtingen. Als school maakt u een bewuste, risicogerichte keuze voor het geheel aan maatregelen dat u inzet bij het organiseren van de kwaliteit van examinering in de reŽle beroepscontext. De oplossingsrichtingen zijn:
1. Visie op examinering in de reŽle beroepscontext
2. Werkprocessen examineren binnen de reŽle beroepscontext
3. Omgaan met de diversiteit in bedrijven
4. Streven naar een onafhankelijke en objectieve beoordeling
5. Het belang van deskundige beoordelaar(s)
6. Zicht en grip op de examinering

Meer informatie
- Themaonderzoek Inspectie van het onderwijs: Examinering in de reŽle beroepscontext (augustus 2016)
- Brochure Inspectie van het Onderwijs n.a.v. het themaonderzoek (augustus 2016)

Webinar over Examinering in de beroepspraktijk
Wilt u worden bijgepraat over examinering in de beroepspraktijk? Aan welke kaders moet u voldoen? Welke oplossingsrichtingen zijn er? Bekijk het webinar Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar. U kunt het webinar in zijn geheel of in losse onderdelen terugkijken op een plek of tijdstip dat u het beste uitkomt.

Handreikingen Procesarchitectuur Examinering
In de procesarchitectuur examinering vindt u bij het procesgebied examineren verschillende handreikingen, zoals: voorbeeld evaluatieformulieren, checklist afnamecondities en hulpvragen bij het ontwikkelen van een visie op examinering in de beroepspraktijk.

Activiteiten & bijeenkomsten
Het Servicepunt examinering mbo organiseert verschillende bijeenkomsten over het thema examinering in de beroepspraktijk.
- Conferentie Examinering in de reŽle beroepscontext. Klik hier voor het overzicht van de presentaties
- Workshops over examinering mbo, bekijk hier het actuele aanbod.
- Een interactieve presentatie over examinering in de beroepspraktijk. Nodig het servicepunt uit bij u op school.