Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examentaken mbo

In april 2016 zijn de nieuwe Examentaken Mbo gepubliceerd. Naast de PDF en het boekje, zijn de taken nu ook in Excel beschikbaar. Hiermee kan je als school zelf nagaan welke taken bij wie belegd zijn. Ook kunnen de taken vanuit dit format eenvoudiger worden gekopieerd of bewerkt voor bijvoorbeeld het eigen handboek examinering.

De ‘Examentaken mbo’ omschrijven alle taken die worden uitgevoerd om de examinering in het mbo uit te voeren. Hiermee kan je inzichtelijk maken wie binnen de examenorganisatie welke taak uitvoert en weet je zeker of alle wettelijke taken ook daadwerkelijk zijn belegd. Het is dus een hulpmiddel om de kwaliteit van examinering te organiseren en te borgen. De ‘Examentaken mbo’ omschrijven alle taken die worden uitgevoerd om de examinering in het mbo uit te voeren: 
- Examencommissie;
- Managen examinering;
- Construeren;
- Vaststellen;
- Afnemen en Beoordelen.

De Examentaken mbo zijn ontwikkeld op basis van de Beschrijving examentaken (BET’s). en gebaseerd op het wetsvoorstel examencommissie (1 februari 2016). Als er wijzigingen optreden in de voorgenomen wetgeving, dan worden de examentaken mbo hierop aangepast.

Examentaken downloaden of bestellen:
De Examentaken mbo zijn beschikbaar op papier en te downloaden in pdf. De papierenversie kan besteld worden via het examineringmbo@mbodiensten.nl.
Download hier de examentaken in pdf.
Download hier de Excel-versie