Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examenleveranciers

Welke examenleveranciers zijn er? En wat is globaal hun aanbod? Een mbo-school is verantwoordelijk voor de examenkwaliteit en dus ook voor de kwaliteit van de ingekochte exameninstrumenten en/of -diensten. Het Servicepunt examinering mbo heeft een overzicht verzameld van het aanbod van examenleveranciers voor de diverse mbo-opleidingen. Dit overzicht vormt een hulpmiddel voor mbo-scholen bij de besluitvorming over de eventuele inkoop bij examenleveranciers

Overzichten examenleveranciers

In de overzichten kunt u zoeken en filteren in het aanbod van examenproducten per sector, dossier of opleiding. U ziet per kwalificatie wanneer de examens gereed zijn.

De overzichten zijn met zorgvuldigheid samengesteld en ongetwijfeld aan verandering onderhevig. Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Stuur dan een mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl.

Algemeen overzicht
In dit overzicht vindt u welke examenleveranciers er zijn voor uw opleidingsdomein. Via de links komt u op hun website. Per examenleverancier is een informatieblad bijgevoegd over de samenwerking examenleverancier – mbo school, beschikbare documenten voor kwaliteitsborging, betalingsstructuur en beschikbaarheid voor niet bekostigd onderwijs.

Domein

Examenleverancier 

 
Domeinoverstijgend     
Computer- en digitale vaardigheden  ECDL, Europees Computer Rijbewijs  infoblad
Ondernemerschap EBC*L  infoblad
Ondernemerschap (niveau 2) Associatie voor Examinering infoblad 
Bouw en infra     
Bouw en infra   Consortium beroepsonderwijs infoblad
Bouw en infra   Concreet Onderwijsproducten
Afbouw, hout en onderhoud      
Hout en meubel  Expertisecentrum Meubel infoblad 
Servicemedewerker gebouwen en Allround vakkracht onderhoud en klussenbedrijf Consortium Beroepsonderwijs  infoblad
Afbouw, schoonmaak, reclame, presentatie en communicatie  Savantis  infoblad 
Techniek en procesindustrie      
Metaal, elektro en installatietechniek, infratechniek en operationele- en procestechniek Stichting Examenservice MEI  infoblad 
Operatoropleidingen  VAPRO  infoblad 
Operatoropleidingen Werkend leren in de Procestechniek (WLP)  infoblad 
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek      
Procestechniek, operationele techniek, media en laboratoriumtechniek  VAPRO  infoblad 
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek  Consortium Beroepsonderwijs  infoblad 
Optiek, audicien en MSMH  Stichting IRIS/Ludicium  
Media en vormgeving      
Creatieve sector GOC  infoblad
Media en vormgeving Consortium Beroepsonderwijs  infoblad 
Signmaking Savantis  infoblad
Informatie en communicatietechnologie      
Creatieve industrie en ICT  Stichting Praktijkleren  infoblad 
Mobiliteit en voertuigen      
Mobiliteit en voertuigen Stem (Stichting Examens voor de Mobiliteitsbranche)  infoblad 
Mobiele werktuigen Stichting Examenservice MEI infoblad
Transport, scheepvaart en logistiek      
Transport en logistiek  Sectorinstituut Transport & Logistiek infoblad 
Logistiek  ESS examenservices  infoblad 
Transport & Logistiek ESTEL infoblad 
Handel en ondernemerschap      
Handel en mode ESS examenservices infoblad 
Economie en administratie      
Zakelijke Dienstverlening & commercie Stichting Praktijkleren  infoblad 
Financieel-administratieve beroepen  Associatie voor Examinering, Stichting Praktijkleren infoblad 
Commercie ESS examenservices, Stichting Praktijkleren  infoblad 
Veiligheid en sport      
Sport  Edu'actief  infoblad 
Particuliere beveiliging  Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) 
Publieke veiligheid  Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH)  infoblad 
Veiligheid en vakmanschap  Stichting Praktijkleren  infoblad 
Uiterlijke verzorging      
Uiterlijke verzorging  Examenplatform UV  infoblad 
Uiterlijke verzorging  Capabel Examens infoblad 
Uiterlijke verzorging  Kwaliteitscentrum UV  infoblad 
Uiterlijke verzorging  Visavi 
Uiterlijke verzorging  Stichting ToetsCentrum Intereducatief (TCI)  infoblad 
Horeca en bakkerij      
Horeca, bakkerij en facilitaire dienstverlening  Examenwerk infoblad 
Toerisme en recreatie      
Toerisme en recreatie Examenwerk  infoblad 
Zorg en welzijn      
Zorg en welzijn  Consortium Beroepsonderwijs  infoblad 
Zorg en welzijn  Prove2Move  infoblad 
Assisterende beroepen in de gezondheidszorg  STeAG  infoblad 
Dienstverlening  Examenwerk  infoblad 
Dienstverlening  Edu'actief  infoblad 
Schoonmaak Savantis  infoblad
Voedsel, natuur en leefomgeving      
Groen  Groene Norm