Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Module 4 ‘Samen kwaliteitsverbetering realiseren’

28 september 2017

In deze module staat de wijze waarop de examencommissie en de opleiding opvolging geven aan de conclusies van de examencommissie centraal. Hoe realiseert u samen dat de gesignaleerde risico’s en verbetervoorstellen ook daadwerkelijk worden opgepakt?

Ga naar de:
- inleiding
- module
- bijlage 

 Ga terug naar de toolkit