Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Module 3 ‘Aan de slag: instrumenten voor de kwaliteitsborging’

28 september 2017

In deze module staat het ‘hoe’ van de kwaliteitsborging centraal. De centrale vraag in deze module is: hoe signaleert de examencommissie risico’s en kan zij verbetervoorstellen formuleren voor:
1. de kwaliteit van examenplannen
2. de kwaliteit van exameninstrumenten
3. de kwaliteit van afname en beoordeling
4. de kwaliteit van diplomering
5. de deskundigheid van alle betrokkenen bij examinering
6. de examenorganisatie.

Ga naar de:
- inleiding
- module
- bijlage 

 Ga terug naar de toolkit