Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Thema's examinering

Per thema vindt u hier de meest actuele informatie en serviceproducten die u kunnen ondersteunen bij het beter borgen van de kwaliteit van examinering. Deze serviceproducten kunt u - al dan niet aangepast - inzetten in uw eigen school. Examineringsexperts en gebruikers hebben deze producten ontwikkeld en geëvalueerd.