Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Norm valide exameninstrumenten: Producteisen

11 juli 2017

In de afgelopen maanden is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep synchroon met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. In een artikel op valideringexamens.nl wordt meer verteld over de totstandkoming van de producteisen en kunt u de producteisen downloaden. De andere onderdelen van de norm, de proceseisen en organisatie eisen, worden tijdens en na de zomer uitgewerkt en vervolgens gepubliceerd.

Lees meer>