Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Workshops Examenkwaliteit
22 januari 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft een breed aanbod aan serviceproducten en scans, die mbo-scholen zelfstandig kunnen gebruiken om de (beroepsgerichte) examenkwaliteit te verbeteren. Deze producten zijn ontwikkeld in het project ‘Focus op standaarden in Examinering’. Het servicepunt wil het gebruik van deze producten stimuleren en biedt daarom workshops aan waarin mbo-scholen met deze producten aan de slag gaan. De adviesbureaus die bij de ontwikkeling van de producten betrokken waren, voeren de workshops uit.

Workshops
Het servicepunt biedt drie workshops aan, die elk een ander aspect van de examenkwaliteit centraal stellen:
1. Scan Examentaken
2. Scan Examenorganisatie
3. Kostenmodel examinering
Scholen kunnen voor groepen van acht tot twaalf deelnemers een workshop ‘aanvragen’ bij het Servicepunt examinering mbo.

Voor wie?
Het servicepunt biedt de workshops op aanvraag van scholen aan. In sommige gevallen zijn de workshops regionaal van opzet, zodat meerdere scholen hieraan kunnen deelnemen.
De doelgroep van alle workshops zijn examenfunctionarissen in het mbo, zoals stafmedewerkers examinering, (sub)examencommissieleden (ook voorzitters), kwaliteitszorgmedewerkers, leidinggevenden en (in het geval van het Kostenmodel examinering) financieel medewerkers.

Waar?
De workshops vinden plaats bij de school, die de workshop aanvraagt.

Meer informatie
Lees meer over het aanvragen van een workshop en de randvoorwaarden.