Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Wijzigingen toezichtkader inspectie
30 oktober 2014

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt in twee slagen haar toezichtkader. Per 1 januari 2015 worden via een ‘Addendum’ de eerste wijzigingen doorgevoerd. Per 1 augustus 2016 treedt een integraal vernieuwd toezichtkader in werking. Het Addendum is nu gepubliceerd . De belangrijkste wijzigingen zijn te lezen in bijgevoegde de Kamerbrief over dit onderwerp.

Bijlage
Kamerbrief over addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012 (download pdf)