Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Vormgegeven versies BET's en SET online beschikbaar
13 september 2013

Voor de zomervakantie heeft Bureau ICE de nieuwe versies van de Beschrijvingen van Examentaken (BET's) en Scan Examentaken (SET) opgeleverd. Inmiddels zijn de verschillende documenten vormgegeven en deze zijn digitaal beschikbaar. Het bestuur van de MBO Raad heeft de BET's in juni 2013 vastgesteld als referentiedocumenten (servicedocumenten) voor mbo-scholen.

Beschrijvingen van Examentaken
Elke BET beschrijft een examentaak. Per examentaak staan alle werkprocessen beschreven die de (examen)functionarissen moeten uitvoeren. Indicatoren beschrijven elk werkproces meer in detail. Tot slot, zijn alle werkprocessen gekoppeld aan de pdca-cyclus (plan, do, check, act). Afhankelijk van de examentaak worden de werkprocessen cyclisch doorlopen per schooljaar of examenperiode.

De BET's zijn in pdf beschikbaar. U kunt hierin digitaal aantekeningen maken. Vervolgens kunt u het document opslaan en later weer verder werken.  

Scan Examentaken
Met de Scan Examentaken kunt u in kaart brengen of alle examentaken in alle fasen van de pdca-cyclus daadwerkelijk zijn belegd binnen uw examenorganisatie. Daarnaast kunt u inventariseren of de examenfunctionarissen die voor de betreffende taken verantwoordelijk zijn, aantoonbaar deskundig zijn. De ingevulde SET geeft u een totaaloverzicht waarin u kunt zien of alle taken in het examenproces in uw organisatie zijn geborgd.

In de SET is het, behalve op werkprocesniveau, nu ook mogelijk op deelniveau een check te doen door het plaatsen van een vinkje. Dit vinkje heeft geen invloed op het rekenmodel in de scan, maar maakt het voor u mogelijk een gedetailleerder niveau in beeld te brengen en vast te houden. Ook kunt u in de SET digitaal aantekeningen maken.

Flyer
In een compacte flyer leest u wat de BET's en SET inhouden en hoe u ze kunt gebruiken. Het Servicepunt examinering mbo heeft deze flyer ook op papier beschikbaar. Als u deze wilt ontvangen, kunt u mailen naar examineringmbo@mbodiensten.nl.

Servicepunt
Bij het Servicepunt examinering mbo kunt u de BET's in Word opvragen en de SET zonder beveiliging. U kunt de BET's en SET dan passend maken bij de situatie op uw school.