Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Voorbeeldteksten OER over generieke examens
23 april 2015

De slaag-/zakregeling roept bij veel scholen vragen op: hoe kun je hierover helder communiceren met studenten/ouders in de onderwijs- en examenregeling (OER) over generieke examens. Er is een voorbeeldtekst die u kunt gebruiken voor communicatie in de OER over het hanteren van de slaag-/zakregeling voor Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen. Zo weet u zeker dat uw studenten de juiste informatie hebben. Ga naar de voorbeeldtekst.

VOORBEELDTEKSTEN

Generieke eisen mbo-niveau 4
Vanaf studiejaar 2015-2016 telt rekenen mee voor het behalen van het mbo-4 diploma. Dit betekent dat elke student die vanaf dat studiejaar zijn diploma wil behalen, moet voldoen aan de eisen voor Nederlands, Engels* en rekenen.

Bij het schrijven van deze OER is nog niet precies bekend hoe de slaag-/zakregeling eruit ziet. Een student die minimaal een 6 heeft behaald voor het centraal examen rekenen en gemiddeld minimaal een 6 voor Engels en Nederlands, voldoet voor deze onderdelen in ieder geval aan de slaag-/zakregeling. De student moet de centrale examens in de tweede helft van de opleiding hebben afgelegd.

Zodra duidelijk is hoe de slaag-/zakregeling voor de generieke onderdelen er definitief uit gaat zien, informeert [zelf in te vullen] de studenten hierover.

* Generieke eisen Engels gelden voor studenten die zijn gestart na 1 augustus 2012.

Generieke eisen mbo-niveau 2 en 3
Vanaf studiejaar 2016-2017 telt rekenen mee voor het behalen van het mbo-2 en 3 diploma. Dit betekent dat elke student die vanaf dat studiejaar zijn diploma wil behalen, moet voldoen aan de eisen voor Nederlands en rekenen.

Bij het schrijven van deze OER is nog niet precies bekend hoe de slaag-/zakregeling eruit ziet. Een student die minimaal een 6 heeft behaald voor het centraal examen rekenen en gemiddeld minimaal een 6 voor Nederlands voldoet voor deze onderdelen in ieder geval aan de slaag-/zakregeling. De student moet de centrale examens in de tweede helft van de opleiding hebben afgelegd.

Zodra duidelijk is hoe de slaag-/zakregeling voor de generieke onderdelen er definitief uit gaat zien, informeert [zelf in te vullen] de studenten hierover.