Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Vooraankondiging conferentie voor en over examencommissies
22 januari 2015

Op vrijdag 6 maart 2015 is de eerstvolgende conferentie van het Servicepunt examinering mbo, opnieuw in het Postillion Hotel in Bunnik. De conferentie start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het onderwerp is ‘De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’.

De rol van de examencommissie staat voortdurend in de schijnwerpers. In de onderwijsverslagen van de Inspectie van het Onderwijs blijkt het ‘niet in control’ zijn van de examencommissie een belangrijke reden voor een onvoldoende beoordeling van examens. Daarom geeft de minister in haar brief van 2 juni 2014 aan dat zij de taken van de examencommissie verder wil verduidelijken. Het servicepunt wil u met deze conferentie afwisselende, interactieve en verdiepende informatie en inspiratie bieden om op uw eigen school aan de slag te gaan.

Doelgroep
Leden van examencommissies van mbo-scholen

Programma
De vraag ‘Wat zijn de kritische succesfactoren van een goede examencommissie?’ staat centraal tijdens de conferentie. Het programma? Resultaten van een onderzoek naar examencommissies in het mbo, een rondetafeldiscussie met collega's van verschillende scholen en één workshopronde.