Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Visiebrief minister besteedt aandacht aan standaardisering examinering
2 juni 2014

De MBO Raad beschouwt de visiebrief van minister Bussemaker als een logische aanvulling op Focus op Vakmanschap, de grondige herziening van het mbo die de scholen momenteel implementeren. “Het is begrijpelijk,” zegt Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, “dat de minister op een paar belangrijke terreinen nieuwe accenten wil leggen en daarvoor concrete voorstellen doet.” Het gaat dan vooral om onderwerpen als samenwerking tussen scholen, het organiseren van kleinschalig onderwijs binnen een groter schoolverband, excellentie en het verbeteren van de kwaliteit van de examinering. “Stuk voor stuk onderwerpen die ook hoog op onze agenda staan.”

Standaardisering examinering
De stevigste inzet in de brief betreft de kwaliteit van de examinering. Een terecht punt vindt Van Zijl. “Ook bij de mbo-scholen zelf leeft het besef dat deze kwaliteit gebaat is bij meer standaardisatie van de examens. Inmiddels zijn we binnen de MBO Raad hard aan de slag om hier aanzienlijk meer werk van te maken in combinatie met de introductie van nieuwe kwalificaties vanaf 2015.”

Lees het hele bericht van de MBO Raad.