Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Visiebrief Bussemaker over een responsief mbo
15 september 2015

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 september de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op het mbo. Zij neemt maatregelen om het mbo-onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven of op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zo krijgen mbo-scholen meer ruimte om met regionale bedrijven en instellingen sneller een opleiding of leertraject samen te stellen.

Examinering
In de visiebrief schrijft Bussemaker ook over de examinering. Ze refereert aan een drietal zaken:

  • wetgeving voor het verduidelijken van de taken en het stellen van nadere eisen aan examencommissies;
  • regelgeving over de verplichting om examens in te kopen bij gecertificeerde examenleveranciers of individueel of gezamenlijk ontwikkelde examens extern te laten valideren voordat een school deze inzet;
  • examenagenda van het bekostigde en niet-bekostigde onderwijs waarin activiteiten staan die de sector de komende jaren onderneemt voor de verdere verbetering van de examinering.

De minister werkt nog aan de wet- en regelgeving en de examenagenda wordt dit najaar ondertekend.

Bijlage
Kamerbrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ (download pdf)