Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Verlenging Servicepunt examinering mbo in 2014 en 2015
12 december 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft zich in 2013 goed ontwikkeld. Inmiddels maken alle mbo-scholen gebruik van de diensten van dit servicepunt. Het bestuur van de MBO Raad en het ministerie van OCW hebben gezien dat het servicepunt in een behoefte voorziet. Daarom heeft de MBO Raad een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie voor het servicepunt voor 2014 en 2015 en heeft OCW besloten die te honoreren. Het Servicepunt examinering mbo blijft dus nog minstens twee kalenderjaren bestaan.

Feiten en cijfers
Het einde van het jaar is ook altijd een mooi moment om terug te blikken. Hoe vaak maakt u gebruik van een aantal producten en diensten van het servicepunt? Ruim 1.700 mensen hebben zich geabonneerd op de nieuwsbrief. Die nieuwsbrief wordt per ontvanger gemiddeld 7,5 keer geopend (wat er op wijst dat hij wordt doorgestuurd in de organisatie). De website krijgt meer dan 2.000 bezoeken per maand van ruim 1.000 unieke bezoekers. Het servicepunt heeft sinds 1 januari 2013 meer dan 150 vragen over examinering beantwoord van 43 verschillende mbo-scholen. Bij de laatste conferentie over kwaliteitsborging van examinering op 1 november waren 52 mbo-scholen aanwezig. Bij de leg-uit-bijeenkomst met de inspectie en OCW over de taken van de examencommissie op 13 november waren 47 scholen present.