Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Veelgestelde vragen geactualiseerd
25 maart 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft de vragen die het de afgelopen periode heeft ontvangen, verzameld. Het geactualiseerde overzicht van de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden vindt u inmiddels op de website.

De conceptantwoorden van deze vragen zijn voor publicatie voorgelegd aan het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. U kunt er dus vanuit gaan dat de antwoorden betrouwbaar zijn. Afhankelijk van nieuwe vragen actualiseert het servicepunt de lijst regelmatig.

Het servicepunt heeft de vragen gerubriceerd. Denk aan onderwerpen als de professionalisering van examenpersoneel, het examendossier, de bpv en examineren en verschillende beoordelingsschalen.

Ga naar de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in.