Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Toelichting op publicatie wettelijke en branchevereisten & examinering
16 juni 2014

De publicatie over wettelijke en branchevereisten die het Servicepunt examinering mbo naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst van 28 januari 2014 heeft gemaakt, heeft bij scholen de nodige vragen opgeroepen. Daarom heeft het servicepunt een korte toelichting van het ministerie van OCW in de publicatie opgenomen over de kosten die met de uitvoering van de wettelijke beroepsvereisten gemoeid gaan.

Download de aangepaste versie van de publicatie ‘Wettelijke en branchevereisten & examinering’ (download pdf).