Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Tip: interessante publicaties/blogs over examinering
19 augustus 2015

Er zijn vele interessante publicaties en blogs over examinering. Het Servicepunt examinering licht er een aantal voor u uit. Ze staan inmiddels in twee overzichten op deze website.

Ook de eigen publicaties van het servicepunt staan inmiddels overzichtelijk weergegeven. Ze zijn gegroepeerd op basis van de procesgebieden uit de Procesarchitectuur Examinering.

Heeft u nog een interessante publicatie die er nog niet bij staat? Laat het ons weten via examineringmbo@mbodiensten.nl.