Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Terugblik conferentie Focus op Examinering
1 februari 2013

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 25 januari 2013 zijn eerste conferentie. Bijna 160 deelnemers waren aanwezig in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.  

Ochtend
Het ochtendgedeelte was gereserveerd voor actuele informatie. De drie presentaties bevatten veel (nieuwe) informatie en zetten al bekende informatie overzichtelijk op een rijtje. Jacqueline de Schutter lichtte het project 'Focus op standaarden in Examinering' toe en stond stil bij de (verwachte) projectopbrengsten. Helaas was Jerome Smits van het ministerie van OCW verhinderd. In plaats daarvan vertelden Jacqueline de Schutter en Rini Romme over de scholingsgelden voor examenpersoneel, de brief van 20 december 2012 van het ministerie en de scholingsplannen die iedere instelling moet maken. Rini Romme (MBO Raad) stond daarna uitgebreid stil bij de nieuwe kwalificatiedossiers (opbouw en het tijdpad). Janneke Voltman voegde hier vanuit SBB de visie voor de kwalificatiedossiers aan toe.

Middag
Na een goedverzorgde lunch verspreiden de deelnemers zich over vijf verschillende workshops, die allen een interactief karakter hadden: succesfactoren - IVA Onderwijs, procesarchitectuur - Cinop, kostenmodel - MBO Raad/IVA Onderwijs, examentaken - Bureau ICE en keurmerk - Excenter.

Deelnemers konden deelnemen aan twee workshops. Na de tweede workshopronde was er een korte plenaire terugkoppeling en werd de conferentie besloten met een informeel drankje.

Presentaties