Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Succesvolle conferentie 'Kwaliteitsborging van examinering'
4 november 2013

De vierde conferentie van het Servicepunt examinering mbo vond plaats op 1 november. Ruim tweehonderd mensen schreven zich in voor de conferentie 'Kwaliteitsborging van examinering: een taak voor iedereen'.

Aftrap
Jeanette Noordijk, voorzitter college van bestuur van het Koning Willem I College, verrichtte de aftrap. In een boeiend - maar ook kritisch - betoog verwoordde ze het dilemma waar veel mbo-scholen mee worstelen: hoge eisen, veel verschillende opleidingen en een grote complexiteit. Het borgen van (examen)kwaliteit is daardoor geen eenvoudige zaak. Jeanette Noordijk ging dieper in op de keuzes die het KWIC maakt om goed zicht te houden op de borging van kwaliteit. Ze riep scholen op om vooral te zorgen voor eenvoud en haalbaarheid van examens en om gezamenlijk te opereren waar het kan. Een boeiende opgave. Deze herkenbare bijdrage gaf de richting mee voor de rest van de dag.

Procesarchitectuur Examinering
Rena Punt van CINOP lanceerde vervolgens de nieuwe website www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl met de digitale Procesarchitectuur Examinering. Hiermee werd een enorme klus afgerond waar we als servicepunt en ontwikkelaar erg trots op mogen zijn.

Masterclasses en workshops
In tien verschillende masterclasses en workshops werd op uiteenlopende wijze het thema van de dag verder uitgewerkt. In één van de masterclasses werd op boeiende wijze uiteengezet hoe je met een audit een goed beeld kunt krijgen van de kwaliteit van de examenafname. Ook de Inspectie van het Onderwijs had een zinvol aandeel over de mogelijkheden die het Onderwijsverslag kan bieden.

Workshopbezoekers maakten kennis met het vernieuwde Kostenmodel examinering, de Beschrijvingen van Examentaken en de digitale Procesarchitectuur Examinering. Dit was voor veel mensen de eerste praktische kennismaking met de (digitale) serviceproducten die sinds korte tijd door IVA Onderwijs, Bureau ICE, CINOP en het servicepunt zijn uitgewerkt. Ook de praktische insteek kwam ruimschoots aan bod door het aanbod van CINOP, ROC Nijmegen, het Graafschap College, MBO Amersfoort en het Summa College.

'Het Gesprek'
De afsluiting was dit keer in handen van de Maatschap voor Communicatie. Zij schotelden in negentig minuten een afwisselend programma voor waarin ‘Het Gesprek’ (over de menselijke factor bij de borging van de examenkwaliteit) de hoofdmoot vormde. Volop in beweging, met elkaar ideeën uitwisselen, kennis nemen van de uitkomsten van een kort onderzoekje over de dagelijkse praktijk: interactiviteit ten top.

Afsluiting
Een netwerkborrel sloot de conferetiedag informeel af. Veel mensen maakten nog gebruik van deze mogelijkheid. De medewerkers van het servicepunt kijken met een goed gevoel terug op een enerverende dag.

Presentaties
Bekijk de presentaties die tijdens de conferentie werden gegeven. .