Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Servicepunt organiseert leg uit-bijeenkomsten
17 september 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft een nieuwe activiteit op het programma staan: leg uit-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor de contactpersonen examinering van het servicepunt. Ze gaan over één thema dat te maken heeft met beroepsgerichte examinering. Dit thema wordt bepaald op basis van vragen die het servicepunt heeft ontvangen en actuele ontwikkelingen in het mbo. De Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW leveren een bijdrage aan de leg uit-bijeenkomsten.

Het gaat om gesprekken die het servicepunt organiseert met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs over actuele onderwerpen over examinering. Na de positieve reacties op het gesprek met het Ministerie OCW en de Inspectie van het Onderwijs tijdens de conferenties in mei en juni 2013 heeft het servicepunt besloten dit soort gesprekken vaker te organiseren.