Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Servicepunt IHKS introduceert Procesarchitectuur Herziening
30 april 2015

Naast het Servicepunt examinering mbo werkte het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) de afgelopen maanden aan een website over de invoering van de herziening van de kwalificatiedossiers. Centraal op deze website staat de digitale versie van de Procesarchitectuur Herziening (PH). Die is voor alle mbo-scholen beschikbaar. In één integraal model staan alle processen die voor alle organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Het model lijkt qua vorm enigszins op onze eigen Procesarchitectuur Examinering.

Procesarchitectuur Herziening als kapstok
De PH is een ‘kapstok’ die alle onderwerpen bevat over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. In het model zijn de verschillende processtappen opgenomen die scholen ondersteunen bij het inrichten van hun onderwijs. Het gaat om de aspecten kwalificatie, taal en rekenen, beroepspraktijkvorming en keuzedelen. De processen bevinden zich op verschillende niveaus, zoals:

  • strategisch: kaders stellen voor de invoering, inclusief de positie in de onderwijsberoepskolom (vmbo-hbo-arbeidsmarkt);
  • tactisch: aan de slag met kwalificatiedossiers, keuzedelen, bpv, taal en rekenen;
  • operationeel: ontwerpen van onderwijs en examinering.

Bekijk de digitale ‘tool’. Hij is gevuld met producten (checklists, handreikingen, et cetera) en hyperlinks naar ondersteunende websites.

Schooleigen versie
Iedere mbo-school kan een eigen invulling van de benoemde processen uit de PH maken. Daarvoor hebben de ambassadeurs IHKS van de mbo-scholen, dé contactpersonen van het Servicepunt IHKS, de inlogcode ontvangen. In een aantal workshops begeleidt het servicepunt het proces van inrichting.

Lees meer op de website van het Servicepunt IHKS.