Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Servicepunt geeft presentaties
22 januari 2014

Wilt u examinering hoger op de agenda van uw mbo-school zetten? Of wilt u aandacht besteden aan de Procesarchitectuur Examinering in uw opleidingsteam? Dan kunt u het Servicepunt examinering mbo uitnodigen om een presentatie te verzorgen. Dit kan een informatieve presentatie zijn over de serviceproducten en scans die uw school ondersteunen bij het verbeteren van de examenkwaliteit. Maar het servicepunt kan ook helpen om samen met uw team de sturingsvraag of het dilemma rondom examinering scherp(er) te krijgen.

Heeft u belangstelling voor een presentatie? Stuurt u dan een mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl met daarin een toelichting op het soort presentatie dat u wilt.