Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Servicepunt examinering mbo heeft groot bereik
15 december 2014

Medewerkers van mbo-scholen weten het Servicepunt examinering mbo goed te vinden. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over 2014. Conferenties, leg-uit-bijeenkomsten, workshops, website, publicaties: mbo-scholen waarderen ze zeer.

Het Servicepunt examinering mbo was onderdeel van het project ‘Focus op Standaarden in Examinering’. Na afloop van dit project in 2013 is geconstateerd dat er bij scholen veel behoefte bestond aan ondersteuning op het gebied van beroepsgerichte examinering. Daarom continueert het servicepunt zijn activiteiten voor twee jaar . Het servicepunt werkt vraaggericht, ontsluit beschikbare informatie en biedt serviceproducten die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit.

Succesvolle activiteiten

  • Ruim veertig mbo-scholen hebben een eigen omgeving in de digitale Procesarchitectuur Examinering. Dit helpt hen het examineringsproces op school te standaardiseren en ondersteunen.
  • Publicaties van leg-uit-bijeenkomsten vinden gretig aftrek. Gemiddeld worden ze meer dan duizend keer gedownload. De inhoud van deze publicaties laat het servicepunt valideren door het ministerie van Onderwijs en/of de Inspectie van het Onderwijs.

In de voortgangsrapportage leest u meer over de andere activiteiten van het servicepunt. Bijvoorbeeld: de nieuwe gratis workshops en presentaties voor mbo-scholen. 

2015: de plannen
Wat doet het servicepunt in 2015? Vanwege het succes gaat het servicepunt door met de huidige activiteiten. Ook stimuleert het nieuwe scholen om de schooleigen Procesarchitectuur Examinering te gebruiken. Bovendien staat samenwerking in het nieuwe jaar centraal, met het servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur en het project Professionalisering examenfunctionarissen en examenfuncties. Doel? De dienstverlening over beroepsgerichte examinering goed borgen.

Bijlage
Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015

Meer informatie
examineringmbo@mbodiensten.nl