Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Servicepunt biedt opnieuw gratis workshops aan
25 september 2015

Is de kwaliteit van examinering op orde op uw school of opleiding? Heeft u het examineringsproces voldoende in beeld? Het servicepunt biedt ook dit studiejaar gratis workshops over diverse onderwerpen. Van digitaal examineren tot het gebruiken van evaluatiegegevens. De workshops hebben als doel u te inspireren om zelf op uw school aan de slag te gaan. Ook leert u van deelnemers van andere scholen.

De workshops
De workshops vinden plaats in Woerden en duren 4 tot 6 uur. Iedere workshop richt zich op een specifieke doelgroep (stafmedewerkers examinering, examencommissieleden, (taal)assessoren, teamleiders). Op die manier sluiten ze beter aan op de wensen van de deelnemers. Bekijk het overzicht met workshops en wanneer u deze kunt bijwonen.

Aanmelden
U meldt zich voor een workshop aan door een mail te sturen naar examineringmbo@mbodiensten.nl. Vermeld in deze mail uw naam, functie, organisatie, de naam van de workshop die u wilt volgen en de datum van deze workshop.

Kosten
U neemt gratis deel aan een workshop. Komt u niet en laat u dat ons niet twee weken voor aanvang van de workshop weten, dan brengen wij u € 50 in rekening. Een vervanger sturen kan natuurlijk altijd.