Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Inschrijving voor conferentie voor en over examencommissies gesloten
20 februari 2015

Op 6 maart organiseert het Servicepunt examinering mbo de conferentie ‘De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’. In het Postillion Hotel in Bunnik staat de vraag centraal wat de kritische succesfactoren van een goede examencommissie zijn. Daarom bestaat de doelgroep van deze conferentie ook uit leden van examencommissies (centraal en decentraal). U kunt zich helaas niet meer voor deze conferentie aanmelden.

Het programma?
Resultaten van een onderzoek naar examencommissies in het mbo, een rondetafeldiscussie met collega's van verschillende scholen en één workshopronde.