Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Schriftelijke weergave conferentie 'Examinering in de bpv'
31 oktober 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft een schriftelijke weergave gemaakt van de conferentie 'Examinering in de bpv' in mei en juni 2013.

Zowel hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 van deze publicatie heeft het servicepunt voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en aan het ministerie van OCW. Deze informatie hebben zij geaccoordeerd.

De bijdrage van Tamara van Schilt-Mol en de andere workshopbijdragen zijn een weerslag van de conferentiedagen en dienen ter inspiratie om de beoordeling in de bpv en de examinering in de reëele beroepspraktijk verder te verbeteren.

Wij wensen u veel leesplezier.