Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Scholingsaanbod voor examenfunctionarissen
1 februari 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft het scholingsaanbod geïnventariseerd dat voor examenpersoneel bestaat of wordt ontwikkeld bij alle aanbieders. Het aanbod, dat aanbieders tot nu toe hebben aangeleverd, is geordend per examentaak.

Het Servicepunt examinering mbo actualiseert het overzicht maandelijks en vult dit met nieuw aanbod aan. Heeft u aanvullingen voor het scholingsaanbod? Stuur een mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl