Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Savantis ontvangt keurmerk Examenleverancier
30 mei 2014

Eind mei ontving de exameninstelling Savantis het keurmerk Examenleverancier voor mbo-opleidingen. Het keurmerk werd toegekend voor zowel de producten als de diensten. Scholen die de toetsen van Savantis gebruiken, kunnen ervan uitgaan dat deze voldoen aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs. Hetzelfde geldt voor de praktijkexamens, ofwel de proeven van bekwaamheid.

Marloes de Vries, bestuurder van het Da Vinci College te Dordrecht, reikte het keurmerk uit. Zij benadrukte het belang van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om te komen tot goede examenproducten voor de mbo-opleidingen voor onder andere schilders en stukadoors.

In juni 2013 beoordeelde de Inspectie van het Onderwijs de bestaande producten en diensten van Savantis al positief. Met de toekenning van het keurmerk worden nieuwe producten en diensten voorafgaand aan de levering beoordeeld. “We zijn trots op dit keurmerk”, zegt Ronald van Driel, directeur van Savantis. “Het bevestigt de kwaliteit van ons werk. Kiwa beoordeelt nieuwe producten voordat ze worden uitgegeven. Zo zijn scholen ook in de toekomst verzekerd van goede producten.”

Savantis levert producten en diensten voor de opleidingen in de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw. Jaarlijks doen ongeveer 1.200 studenten examen in de praktijkruimten van de samenwerkingsverbanden en de scholen. Daarnaast levert de exameninstelling producten voor de sector Schoonmaak en Glazenwassen en de sector Reclame, Presentatie en Communicatie.

Kiwa heeft het keurmerk Examenleverancier ontwikkeld in opdracht van Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, in nauwe samenspraak met de Inspectie van het Onderwijs. Het keurmerk is drie jaar geldig.