Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Resultaten onderzoek 'Ervaringen ingekochte examens mbo'
19 juni 2015

De kwaliteit van examinering is afhankelijk van de kwaliteit van de exameninstrumenten zelf en van het proces van examenconstructie. Maar de kwaliteit wordt ook door een groot deel bepaald door de wijze waarop mbo-scholen de ingekochte examens (kunnen) inzetten. Karin van de Burgt heeft dit voorjaar een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van scholen en examenleveranciers en -consortia met ingekochte examens.

Rapport
In het onderzoeksrapport leest u precies hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden, wie heeft deelgenomen en wat de resultaten zijn. In een apart document leest u kort en bondig de conclusies en aanbevelingen.

- Samenvatting met conclusies en aanbevelingen ‘Onderzoek ervaringen ingekochte examens’ (download pdf)
- Rapport Ervaringen ingekochte examens (download pdf)

Reden voor onderzoek
Met de toenemende aandacht voor exameninstrumenten merkte het servicepunt dat scholen zeer divers over ingekochte exameninstrumenten spreken: vol lof maar soms ook kritisch. Vanuit onze makelaarsrol was dit voor ons aanleiding een onafhankelijk onderzoek te starten naar de ervaringen met niet-zelfontwikkelde (en dus ingekochte) examens. Om op die manier het spanningsveld tussen (door leveranciers en consortia ontwikkelde) exameninstrumenten en de (door scholen georganiseerde) afname van examens te verkennen, en daarover met elkaar open in gesprek te gaan.

Bijeenkomsten
De conclusies en aanbevelingen zijn voor het servicepunt vertrekpunt om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over de kwaliteit van examinering met ingekochte exameninstrumenten. In juli plannen we hiervoor een bijeenkomst samen met examenleveranciers. Op donderdag 17 september volgt 's ochtends een themabijeenkomst over dit onderwerp. Heeft u belangstelling deel te nemen aan deze themabijeenkomst? Stuur dan voor 7 september een e-mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl.