Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Reactie op Beschrijvingen van en Scan Examenstaken
21 maart 2013

De conceptversies van de Beschrijvingen van Examentaken (BET) en de bijbehorende Scan Examentaken (SET) kunt u sinds januari downloaden. Om de definitieve versies zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wensen van de gebruiker, wil Bureau ICE graag weten wat mbo-scholen ervaren bij het gebruik in de praktijk. Wilt u de vragen in de vragenlijst over de BET’s en SET beantwoorden? U kunt uw reactie tot en met 5 april sturen naar examineringmbo@mbodiensten.nl.