Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicaties leg-uit-bijeenkomst: voorwaardelijke toetsing en wettelijke en branchevereisten
25 maart 2014

Het Servicepunt examinering organiseerde op 28 januari een tweede leg-uit-bijeenkomst over alle do’s en don’ts rondom voorwaardelijke toetsing en de examinering van wettelijke beroepsvereisten en branchevereisten. Siep Jurna (ministerie van OCW, directie MBO) en Wim Kooijman (Inspectie van het Onderwijs, inspecteur mbo) gingen ook deze keer weer in gesprek met de aanwezigen. Input voor het gesprek waren de vragen en praktijkvoorbeelden waar medewerkers van de mbo-scholen op de werkvloer tegenaanlopen.

Omdat voorwaardelijke toetsing en de examinering van wettelijke en branchevereisten twee verschillende thema’s zijn, heeft het servicepunt van deze bijeenkomst twee publicaties gemaakt:

  • Deel A: publicatie over voorwaardelijke toetsing en het stellen van voorwaarden voor deelname aan examinering (download pdf, vernieuwde versie)
  • Deel B: publicatie over wettelijke beroepsvereisten en branchevereisten (download pdf, vernieuwde versie)

Voor de officiële contactpersonen examinering van de mbo-scholen organiseert het Servicepunt examinering mbo vier keer per jaar leg-uit-bijeenkomsten in samenwerking met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Doel van deze bijeenkomsten is actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van (beroepsgerichte) examinering te bespreken en meer duidelijkheid te geven over de wet- en regelgeving en het toezicht op examinering. De volgende leg-uit bijeenkomst is gepland op dinsdag 1 april. De contactpersonen examinering van de scholen hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.