Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicatie over examinering in de beroepspraktijk
2 september 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft een publicatie over examinering in de beroepspraktijk samengesteld. Dit is geen compleet nieuw document, maar een samenvatting van de eerdere publicatie naar aanleiding van onze conferenties van mei en juni 2013. Van verschillende kanten bereikten ons geluiden dat er behoefte bestond aan een overzichtelijk document over examinering in de beroepspraktijk. We verwachten dat dit document, waarin de hoofdlijnen zijn beschreven, hieraan voldoet.

Zoals u van ons gewend bent, hebben we deze publicatie voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW en hebben zij de publicatie gevalideerd.