Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Vaststellen van exameninstrumenten’
3 september 2015

Op 9 juni 2015 organiseerde het Servicepunt examinering mbo een leg-uit-bijeenkomst voor zijn contactpersonen over het vaststellen van de kwaliteit van exameninstrumenten. Tijdens de bijeenkomst gaven ROC Leiden en Consortium Beroepsonderwijs een toelichting op hoe zij het vaststellingsproces organiseren. Daarnaast gaf de Inspectie van het Onderwijs een uitleg over het vaststellen van exameninstrumenten. Hierover heeft het servicepunt een publicatie geschreven.

In deze publicatie vindt u een stappenplan voor het vaststellen van exameninstrumenten. En komende de volgende onderwerpen aan bod: Wat is gepaste grondigheid? Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van ingekochte examens? Hoe gaat u om met wijzigingen aanbrengen in examens?