Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Taal en rekenen: van COE tot beroepsspecifieke examens’
2 september 2014

Op 3 juni organiseerde het Servicepunt examinering mbo een leg-uit-bijeenkomst voor contactpersonen over beroepsgerichte examinering van taal- en rekenonderwijs. Wij hebben de bijeenkomst samen met het Steunpunt taal en rekenen mbo, het College voor Examens, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW voorbereid. Van deze bijeenkomst hebben we een publicatie gemaakt 'Taal en rekenen: van COE tot beroepsspecifieke examens' (vernieuwde versie).

De publicatie gaat in op de generieke examens, de verhouding tussen de centraal ontwikkelde examens (COE) en de instellingsexamens en andere zaken rondom beroepsgericht taal en rekenen. De publicatie bevat verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving en eerder gepubliceerde uitgaven van de meewerkende partijen. Omdat we binnenkort aanvullende informatie verwachten op het gebied van vrijstellingen, raden we u aan de website goed in de gaten te houden. De vernieuwde versie kunt u te zijner tijd daar downloaden.