Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Vernieuwde publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Examinering en herziening kwalificatiestructuur'
26 januari 2015

Op 11 november 2014 organiseerde het Servicepunt examinering mbo een leg-uit-bijeenkomst voor contactpersonen over examinering en de herziening van de kwalificatiestructuur. Tijdens de bijeenkomst gaven het ministerie van OCW, regisseur Herziening mbo, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de MBO Raad een presentatie. Hiervan heeft het servicepunt een publicatie gemaakt: 'Examinering en herziening kwalificatiestructuur: van basis- tot keuzedeel'. Het servicepunt heeft een paar kleine wijzigingen in de publicatie gemaakt.

Voor de oplettende lezer: op pagina 12 stond ten onrechte dat keuzedelen met naam en crebonummer worden genoemd op het diploma. Keuzedelen hebben echter geen crebonummer, maar een identificatiecode.

In deze publicatie beschrijven we wat de herziening van de kwalificatiestructuur betekent voor de examinering. De volgende onderwerpen komen aan bod: de voorgenomen wet- en regelgeving, de opbouw van de herziene kwalificatiedossiers en de keuzedelen.