Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Examencommissie: taken en verantwoordelijkheden’
9 januari 2014

Het Servicepunt examinering organiseerde op 13 november 2013 de allereerste leg-uit-bijeenkomst over de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie. Van deze bijeenkomst is een publicatie gemaakt met daarin relevante wet- en regelgeving en een weergave van de bijeenkomst.

Tijdens de leg-uit-bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. kwaliteitsborging bij inkoop exameninstrumenten;
  2. organisatie examencommissie;
  3. kwaliteitsborging: deskundigheid beoordelaars.

Siep Jurna (ministerie van OCW, directie MBO) en Marita Oosterkamp (Inspectie van het Onderwijs, inspecteur mbo) gingen in gesprek met de aanwezigen. Input voor het gesprek waren vragen die medewerkers van mbo-scholen voorafgaand aan de bijeenkomst aan het servicepunt hadden gesteld.

Voor de officiële contactpersonen examinering van de mbo-scholen organiseert het Servicepunt examinering mbo vier keer per jaar leg-uit-bijeenkomsten in samenwerking met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Doel van deze bijeenkomsten is actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van (beroepsgerichte) examinering te bespreken en meer duidelijkheid te geven over de wet- en regelgeving en het toezicht op examinering.

Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Examencommissie: taken en verantwoordelijkheden’ (tijdelijk niet beschikbaar vanwege actualisatie)