Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicatie conferenties Examinering in de bpv
5 september 2013

Na afloop van de twee conferenties van het servicepunt over examinering in de bpv hebben we toegezegd om na de zomervakantie een publicatie op te leveren met de opbrengsten.

Het redigeren van alle bijdragen tot een goed leesbaar geheel neemt helaas meer tijd in beslag dan verwacht. Zodra de publicatie gereed is, vindt u deze op de website.