Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Project ‘Focus op standaarden in examinering’
5 december 2012

De MBO Raad en SBB hebben recent aan het ministerie van OCW laten weten dat zij het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ willen opsplitsen. Zowel de MBO Raad als SBB zijn van mening dat door de opsplitsing van het project verantwoordelijkheden duidelijker kunnen worden belegd.

De MBO Raad heeft op 28 november een nieuw projectvoorstel naar OCW gestuurd met de volgende vijf deelprojecten:

  • Analyse kwaliteit examinering in het mbo
  • Procesarchitectuur examinering doorontwikkelen tot kwaliteitsinstrument
  • Kostenmodel examinering opstellen
  • Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren
  • Servicepunt examinering mbo met website inrichten

OCW heeft in reactie op de ingediende projectvoorstellen van SBB, MBO Raad en Excenter laten weten dat er onvoldoende tijd is om deze opsplitsing in 2012 te realiseren. Alle partijen gaan nu opnieuw met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen.

Informatie over de opbrengsten van de vijf deelprojecten en andere relevante informatie over de beroepsgerichte examinering vindt u op deze website of krijgt u tijdens de conferentie op 25 januari 2013.