Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Project ‘Servicepunt examinering mbo 2014-2015’
24 februari 2014

Het Servicepunt examinering mbo is in het najaar van 2012 van start gegaan (als onderdeel van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’) met als doel zich te ontwikkelen tot hét centrale servicepunt voor beroepsgerichte examinering. In januari is besloten het Servicepunt examinering mbo te continueren in de jaren 2014 en 2015. Het projectplan beschrijft dat het servicepunt in deze twee jaren doorgaat met de huidige, gewaardeerde activiteiten, maar ook enkele nieuwe vormen van ondersteuning initieert.

Project ‘Focus op standaarden in Examinering’
Het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ concentreert zich op verdere kwaliteitsverbetering door standaardisering van examinering en het leveren van hoogwaardige service aan mbo-scholen. Daarbij komen veel facetten van examinering aan de orde en krijgen de mbo-scholen een aantrekkelijke mix van serviceproducten aangeboden. Deelprojecten 1 tot en met 5 en 8 zijn inmiddels afgerond. Deelprojecten 6 en 7 worden in 2014 afgerond.