Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Project ‘Focus op standaarden in examinering’ van start
27 september 2012

In opdracht van de MBO Raad is MBO Diensten gestart met de uitvoering van het project ‘Focus op standaarden in examinering’. Het project borduurt voort op de opbrengsten van het traject Examenprofiel. Het project concentreert zich op verdere kwaliteitsverbetering door standaardisering van examinering en het leveren van hoogwaardige service aan mbo-instellingen. Daarbij komen veel facetten van examinering aan de orde. Ook krijgen de instellingen een aantrekkelijke mix van serviceproducten aangeboden.

Het project bestaat uit vijf deelprojecten:

  1. Analyse kwaliteit examinering in het mbo
  2. Procesarchitectuur Examinering doorontwikkelen
  3. Kostenmodel examinering opstellen
  4. Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren
  5. Servicepunt examinering mbo met website examineringmbo.nl inrichten

Lees meer over de hoofdpunten van het project.